Aktualności

Wszystko co warto wiedzieć za nim do nas przystąpisz:

  Informacje o H.O.G. Harley Owners Group to międzynarodowa organizacja założona w 1983 roku, zrzeszająca posiadaczy motocykli marki Harley – Davidson na całym świecie, której głównym przesłaniem jest promowanie pasji do motocykli oraz kultury życia związanej z tą marką. Obecnie posiada około 1.000.000 członków, zrzeszonych w około 1300 Chapterach i grupa ta stale się poszerza. Chaptery to podstawowe jednostki organizacyjne H.O.G zawsze związane z lokalnym dealerem marki. Celem zrzeszania się w Chapterach jest wspólne spędzanie czasu ludzi o podobnych zainteresowaniach związanych z pasją jazdy na motocyklu Harley Davidson. Chaptery działają według ściśle określonych reguł regulowanych przez H.O.G. Zasady Członkostwa w H.O.G. Każdy posiadacz motocykla Harley Davidson ma prawo do Członkostwa w organizacji H.O.G. w charakterze Full Member. Ma także prawo do zgłoszenie jednej osoby towarzyszącej w charakterze Assosiate Member. Oba statusy wymagają rejestracji na oficjalnej stronie internetowej H.O.G www.hog.com oraz opłatę składki członkowskiej. Panie zgłoszone do H.O.G w charakterze Full Member bądź Assosiate mają prawo do tytułu Ladies of Harley. Dla osób, które zamierzają związać się z H.O.G dożywotnio istnieje opcja uzyskania tytułu Full Life Membership Zasady Członkostwa w Warsaw Chapter Poland Każda osoba będąca członkiem H.O.G ma prawo ubiegania się o członkostwo w Warsaw Chapter Poland w dowolnym momencie od daty dołączenia do H.O.G..Przyjęcie w poczet członków dokonywane jest przez Zarząd Chapteru na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata. Zarząd ma prawo uzależnić decyzję o przyjęciu kandydata nie tylko w oparciu o warunki formalne regulowane przez H.O.G, ale także inne ustalone lokalnie takie jak: uczestnictwo w spotkaniach, imprezach, zlotach oraz czynne zaangażowanie w sprawy Chapteru, Decyzja w sprawie przyjęcia członka do Chapteru jest podejmowana w terminie maximum 7 miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia. Decyzja o przyjęciu nowych członków jest każdorazowo konsultowana z Dealerem sponsorującym Chapter, który ma prawo ostatecznego głosu w sprawach członkowskich. Nowy Członek Chapteru otrzymuje barwy, k†óre z dumą i szacunkiem może nosić na kamizelce reprezentując Chapter na imprezach w Polsce i na Świecie.

Nasz addres

Warsaw Chapter Poland H.O.G.
Ul Górczewska 30
01-147 WarszawaTelefon: 884 088 488