Aktualności

ZARZĄD

Director/Road Captain Maciej (Maciek) Sankowski

Assistant Director Michał KOSA Kosiński

Secretary Przemysław (Przemek) Skorupa

Treasurer/Safety Officer/Photographer Tomasz (Tomek) Szatner

Sponsoring Dealer Jan JANEK Kwilman